Borgå Svenska Marthadistrikt

Kallelse till distriktets höstmöte 12.11.2020

22.09.2020 kl. 14:44
Marthadistriktets höstmöte ordnas 12.11 kl. 18 via Teams.

Tid: 12.11.2020 kl 18.00.

På mötet deltar endast föreningarnas ombud samt distriktets styrelse.
Behandlas stadgeenliga ärenden.
Frågor gällande mötet kan riktas till ordförande Gunilla Backman 0400-497477.

Regina Westermark
Kontaktuppgifter

Kontakt

Lundagatan 10 C 41, 4:e vån.
06100 Borgå 

Gunilla Backman
Ordförande
ordf.borgasv(at)gmail.com
0400 497 477

 

 

Verksamhetsplanen för år 2021 i pdf

Föreningar & kretsar inom distriktet

Absolut Martha Original r.f.
Friluftsmarthorna
Andersböle-Norrveckoski Mf
Borgå stads svenska Mf
Ebbo-Pirlax Mf
Emsalö Mf
Fagerstad-Seitlax Mf
Kardrag-Tirmo kretsen
Hindhår-Boe Mf
Jackarby-Renum Mf
Illby marthakrets
Kråkö Mf
Kullo Mf
Kärrby-Svartbäck Mf
Mickelsböle Mf
Pellinge Mf
Lill-Pellinge mkr
Pellinge mkr Senior Marthor
Saxby Mf
Svartså Mf
Söderveckoski Mf
Tolkis Mf
Vessö Norra Mf
Vessö Södra Mf