Vad gör martha?

Borgå svenska Marthadistrikt är medlem i Finlands svenska Marthaförbund och har som uppgift att sprida information om kampanjer, kurser och ställningstaganden som förbundet arbetat fram.

Borgådistriktet har drygt 600 medlemmar i 18 föreningar och 7 kretsar. Den mesta verksamheten försiggår i föreningarna och kretsarna, men också distriktet anordnar några aktiviteter som varje martha kan delta i, t.ex. höst- och vårmöten med marthaföreningar och kretsar, inspirationsdagar, kok- och matlagningskurser, välmåendedagar, matlaget.Distriktsstyrelsen håller styrelsemöten en gång i månaden. 

Om du vill bli martha, så får du gärna kontakta den lokala marthaföreningen. Se höger spalt: Marthaföreningar och kretsar samt Bli Martha! Välkommen med i martha!

Du kan bekanta dig med distriktets och föreningarnas verksamhet under år 2017 i verksamhetsberättelsen (pdf).

Om du vill veta mer om marthaverksamheten i Svenskfinland, hittar du informationen på Finlands svenska marthaförbunds webbplats. Läs mera på martha.fi

Aktuellt

Marthadistriktets vårmöte 20.3.2019

Distriktets höstmöte hålls 20.3 på Munksbyborg i Tjusterby. Läs mera »
Regina Westermark
18.09.2018 kl. 11:38

Program inom distriktet

Inom marthadistriktet ordnas eller planeras följande program under år 2019Läs mera »
Regina Westermark
12.04.2018 kl. 09:49

Medlemmarna i distriktsstyrelsen år 2019

På höstmötet fastslogs styrelsemedlemmarna för år 2019-20. Läs mera »
Regina Westermark
15.01.2018 kl. 12:04

Marthaförbundets vår- och höstmöten år 2019

Vårmötet hålls i Helsingfors lördagen 27.4. Höstmötet 23.11.2019Läs mera »
Regina Westermark
30.11.2016 kl. 19:15

Välkommen med i marthorna

Borgå Svenska Marthadistrikt har tryckt upp en broschyr som hjälp för anskaffning av nya medlemmar. En ny uppdaterad version har delats ut till föreningarna.Läs mera »
Regina Westermark
04.04.2016 kl. 20:10
KONTAKT

 
Ordförande Gunilla Backman
tfn 0400-497477, ordf.borgasv(at)gmail.com

 

Marthadistriktets adress och möteslokal:

Lundagatan 10 C 41, 4:e vån. 06100 Borgå

Klicka här för att öppna Marthadistriktets facebook-sidor. 

Evenemangskalender

Feb 2019
TiOnToFr
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28