Borgå Svenska Marthadistrikt

Borgå svenska Marthadistrikt är medlem i Finlands svenska Marthaförbund och har som uppgift att dela information om kampanjer, kurser och ställningstaganden som förbundet arbetat fram.

Borgådistriktet har drygt 600 medlemmar i 18 föreningar och 7 kretsar. Den mesta verksamheten försiggår i föreningarna och kretsarna, men också distriktet anordnar några aktiviteter som varje martha kan delta i, till exempel höst- och vårmöten med marthaföreningar och kretsar, inspirationsdagar, kok- och matlagningskurser, välmåendedagar, matlaget. Distriktsstyrelsen håller styrelsemöten en gång i månaden. Om du vill bli martha, så får du gärna kontakta den lokala marthaföreningen. 

Om du vill veta mer om marthaverksamheten i Svenskfinland, hittar du information på Finlands svenska marthaförbunds webbplats.     

Aktuellt

Kallelse till distriktets höstmöte 12.11.2020

Marthadistriktets höstmöte ordnas 12.11 kl. 18 via Teams.
22.09.2020 kl. 14:44

Distriktets vårmöte 27.8 på Grand

Till vårmötet kallas endast ombuden! Mer info i texten och i ordförandes e-postmeddelande 11.8. Vårmötets föredragningslista (pdf)
07.03.2020 kl. 18:04

Inspirationsdag 8.2.2020

Marthadistriktet ordnar en inspirationsdag i Lyceiparkens skola lördagen den 8 februari.
21.01.2020 kl. 10:52

Distriktets styrelse år 2020

15.01.2020 kl. 10:47
Kontaktuppgifter

Kontakt

Lundagatan 10 C 41, 4:e vån.
06100 Borgå 

Gunilla Backman
Ordförande
ordf.borgasv(at)gmail.com
0400 497 477

 

Distriktsstyrelsens följande möte 26.10.2020 med start kl. 18. Plats: Marthalokalen. 

Verksamhetsplanen för år 2020 (pdf) - OBS! planen för år 2021 behandlas på höstmötet 12.11.2020

Föreningar & kretsar inom distriktet

Absolut Martha Original r.f.
Friluftsmarthorna
Andersböle-Norrveckoski Mf
Borgå stads svenska Mf
Ebbo-Pirlax Mf
Emsalö Mf
Fagerstad-Seitlax Mf
Kardrag-Tirmo kretsen
Hindhår-Boe Mf
Jackarby-Renum Mf
Illby marthakrets
Kråkö Mf
Kullo Mf
Kärrby-Svartbäck Mf
Mickelsböle Mf
Pellinge Mf
Lill-Pellinge mkr
Pellinge mkr Senior Marthor
Saxby Mf
Svartså Mf
Söderveckoski Mf
Tolkis Mf
Vessö Norra Mf
Vessö Södra Mf