Borgånejdens Marthor r.f.

Om oss Borgånejdens Marthor

Blommande lilafärgade krokusar.

Borgånejdens Marthor r.f.  är medlem i Finlands svenska Marthaförbund och har som uppgift att dela information om kampanjer, kurser och ställningstaganden som Marthaförbundet arbetat fram.

Det tidigare Borgå svenska Marthadistriktet har under två möten godkänt de nya stadgarna, avslutat distriktet och i stället grundat en förening, Borgånejdens marthor rf. Det nya namnet har i januari 2022 fastställts officiellt av Patent-och registerstyrelsen.

Många av de nuvarande marthaföreningarna som hört till distriktet fortsätter som kretsar under den nya Borgåföreningen. En del marthaföreningar har valt att fortsätta som föreningar under Marthaförbundet.

Våra kretsar Vår styrelse
Kontaktuppgifter

Årsmöte 28.2 kl. 17 på marthalokalen! 

 

Hyr Marthalokalen i Borgå, läs mer.

 


Kontakt

Borgånejdens marthor rf
Lundagatan 10 C 41, 4:e vån.
06100 Borgå 

Gunilla Backman
Ordförande
ordf.borgasv@gmail.com
0400 497 477