Borgånejdens Marthor r.f.

Borgånejdens Marthor rf styrelse 2023-24

Gunilla Backman, ordförande
ordf.borgasv@gmail.com
0400 497 477

Satu Orrenius, viceordförande

Kristina Lindström, sekreterare

Styrelsemedlemmar:

Agneta Pyhäjärvi

Benita Forsström, kassör

Katja Kurki

Britt-Marie Sivèn

Ersättare

Maria Nissfolk

Mia Tallsten-Lind

Marjut Björklund

Gunvor Wahlroos

Marika Kristjankroon


Carola Eriksson, webbansvarig
 

 

Kontaktuppgifter

Årsmöte 28.2 kl. 17 på marthalokalen! 

 

Hyr Marthalokalen i Borgå, läs mer.

 


Kontakt

Borgånejdens marthor rf
Lundagatan 10 C 41, 4:e vån.
06100 Borgå 

Gunilla Backman
Ordförande
ordf.borgasv@gmail.com
0400 497 477