Borgånejdens Marthor r.f.

Konstituerande styrelsemöte 13.1.2020

20.12.2019 kl. 09:51
År 2020 inleds med en gemensam kaffestund i den förnyade marthalokalen 13.1 kl. 18.

Både nuvarande styrelsemedlemmar och nya styrelsemedlemmar valda på höstmötet för år 2020 är välkomna. Efter kaffet hålls det egentliga styrelsemötet med den nyinvalda styrelsen.

Regina Westermark
Kontaktuppgifter

Kontakt

Lundagatan 10 C 41, 4:e vån.
06100 Borgå 

Gunilla Backman
Ordförande
ordf.borgasv(at)gmail.com
0400 497 477

 

Borgånejdens marthor rf styrelse 2022-23:

Agneta Pyhäjärvi

Benita Forsström

Carola Brygger

Satu Orrenius

Solveig Nyberg

ersättare:

Christina Lindblad

Gunvor Wahlroos

Katja Kurki

Maria Nissfolk

Mia Tallsten-Lind

sekreterare:

Kristina Lindström

webbansvarig:

Regina Westermark 

kassör:

Benita Forsström

 

Verksamhetsplan för år 2022 i pdf

Händelsekalender 2023 

  • Träff för alla marthaföreningar på Marthalokalen den 13.3 2023 kl. 18.00. Marika Danielsson från förbundet besöker mötet och handleder oss att använda medlemsregistret. Kaffe med dopp 5€.
  • Träff för alla marthakretsar på Marthalokalen den 20.3 2023 kl. 18.00. Marika Danielsson från förbundet besöker oss och informerar om den nya kretshandboken. Kaffe med dopp 5€.
  • Förbundets årsmöte ordnas i Borgå 27-28.5.2023 på Konstfabriken. Närmare information finns på martha.fi.
  • UngMartha ordnar sommarläger på Marthalokalen 7-11.8.2023. Närmare information senare.
  • Julfest för alla Borgåmarthor den 3.12 2023 på Sjötorp på Kråkö. Närmare information senare.

Kretsar under Borgånejdens Marthor r.f.

Absolut Martha Orginal

Borgå Flickismarthor

Friluftsmarthorna

Andersböle-Norrveckoski mk

Hindhår-Boe mk

Borgå stadsmarthor

Ebbo-Pirlax

Emsalö

Fagerstad-Seitlax

Kråkö

Kullo

Saxby

Söderveckoski

Tolkis

Vessö södra