Borgånejdens Marthor r.f.

Borgånejdens Marthor r.f.  är medlem i Finlands svenska Marthaförbund och har som uppgift att dela information om kampanjer, kurser och ställningstaganden som förbundet arbetat fram.

 

Det tidigare Borgå svenska Marthadistriktet har under två möten godkänt de nya stadgarna, avslutat distriktet och i stället grundat en förening, Borgånejdens marthor rf. Det nya namnet har i januari 2022 fastställts officiellt av Patent-och registerstyrelsen. 

Många av de nuvarande marthaföreningarna som hört till distriktet fortsätter som kretsar under den nya Borgåföreningen. En del marthaföreningar har valt att fortsätta som föreningar under Marthaförbundet. 

Kontakta den lokala marthaföreningen eller -kretsen om du vill bli martha. Om du vill veta mer om marthaverksamheten i Svenskfinland, hittar du också information på Finlands svenska marthaförbunds webbplats.     

Under Aktuellt finns samlat en del av Borgåmarthornas program. Se också händelsekalendern i höger spalt. 

Aktuellt

Marthaförbundets vårmöte 25.4 tillsvidare inhiberat!

Marthaförbundets vårmöte flyttas till ett senare datum p g a coronavirushotet!
15.01.2020 kl. 10:23

Konstituerande styrelsemöte 13.1.2020

År 2020 inleds med en gemensam kaffestund i den förnyade marthalokalen 13.1 kl. 18.
20.12.2019 kl. 09:51

Marthaförbundets info om organisationsutvecklingen

Marthaorganisationen ska luckras upp så att det i fortsättningen kommer att finnas bara tre nivåer istället för nuvarande fyra.
13.12.2019 kl. 13:57

Distriktets höstmöte 7.11.2019

Borgå svenska marthadistrikts höstmöte torsdagen den 7 november kl. 18 på undervisningsrestaurang Iris, Armi auditoriet, Alexandersgatan 20.
20.10.2019 kl. 15:53
Kontaktuppgifter

Kontakt

Lundagatan 10 C 41, 4:e vån.
06100 Borgå 

Gunilla Backman
Ordförande
ordf.borgasv(at)gmail.com
0400 497 477

 

Borgånejdens marthor rf styrelse 2022-23:

Agneta Pyhäjärvi

Benita Forsström

Carola Brygger

Satu Orrenius

Solveig Nyberg

ersättare:

Christina Lindblad

Gunvor Wahlroos

Katja Kurki

Maria Nissfolk

Mia Tallsten-Lind

sekreterare:

Kristina Lindström

webbansvarig:

Regina Westermark 

kassör:

Benita Forsström

 

Verksamhetsplan för år 2022 i pdf

Händelsekalender 2022 

December:

2.12 Jullunch för seniorer på Byagården i Kullo

4.12 kl. 15.00: Marthornas julfest på Talo i Tolkis

9.12 kl. 15-17 Dockkläderna och -tillbehör hämtas till Marthalokalen.

November:

3.11 Matlaget kl. 12.00

14.11 Stickcafè kl. 14-16

Oktober:

1.10 Borgånejdens marthor ordnar Höstmarknad på Svenskborg i Vessö

6.10 Matlaget kl. 12.00

10.10 Stickcafè kl. 14-16

26.10 Ordförande och viceordförande besöker Borgå krigsveteraners
samkväm tillsammans med Marika Danielsson från Marthaförbundet

September:         

1.9 Matlaget kl. 12.00

12.9 Stickcafè kl. 14-16

21.9 Kemikaliebanta i hushållet kl. 18 på Marthalokalen. Cecilia Nyman från Marthaförbundet berättar hur vi kan minska på kemikalierna i hemmet.  Öppet för alla, också icke-marthor. 

Augusti:

31.8 kl. 18 höstens första styrelsemöte 

Juni:

1.6 Besök till Kråkö bryggeri maj-juni

9.6 Talko på Marthalokalen, vi bakar fiskpiroger

11.6 kl. 9-14: Östersjöjippo på torget

20-23.6: Sommarläger för lågstadieelever på Marthalokalen

Maj:

5.5 kl. 18: Styrelsemöte

10.5 kl. 14-16: Stickcafè på Marthalokalen

13.5 Barnmatskurs på Marthalokalen


Kretsar under Borgånejdens Marthor r.f.

Absolut Martha Orginal

Borgå Flickismarthor

Friluftsmarthorna

Andersböle-Norrveckoski mk

Hindhår-Boe mk

Borgå stadsmarthor

Ebbo-Pirlax

Emsalö

Fagerstad-Seitlax

Kråkö

Kullo

Saxby

Söderveckoski

Tolkis

Vessö södra