Borgånejdens Marthor r.f.

Borgånejdens Marthor r.f.  är medlem i Finlands svenska Marthaförbund och har som uppgift att dela information om kampanjer, kurser och ställningstaganden som förbundet arbetat fram.

 

Det tidigare Borgå svenska Marthadistriktet har under två möten godkänt de nya stadgarna, avslutat distriktet och i stället grundat en förening, Borgånejdens marthor rf. Det nya namnet har i januari 2022 fastställts officiellt av Patent-och registerstyrelsen. 

Många av de nuvarande marthaföreningarna som hört till distriktet fortsätter som kretsar under den nya Borgåföreningen. En del marthaföreningar har valt att fortsätta som föreningar under Marthaförbundet. 

Kontakta den lokala marthaföreningen eller -kretsen om du vill bli martha. Om du vill veta mer om marthaverksamheten i Svenskfinland, hittar du också information på Finlands svenska marthaförbunds webbplats.     

Under Aktuellt finns samlat en del av Borgåmarthornas program. Se också händelsekalendern i höger spalt. 

Aktuellt

Kallelse till distriktets höstmöte 12.11.2020

Marthadistriktets höstmöte ordnas 12.11 kl. 18 via Teams.
22.09.2020 kl. 14:44

Distriktets vårmöte 27.8 på Grand

Till vårmötet kallas endast ombuden! Mer info i texten och i ordförandes e-postmeddelande 11.8. Vårmötets föredragningslista (pdf)
07.03.2020 kl. 18:04

Inspirationsdag 8.2.2020

Marthadistriktet ordnar en inspirationsdag i Lyceiparkens skola lördagen den 8 februari.
21.01.2020 kl. 10:52

Distriktets styrelse år 2020

15.01.2020 kl. 10:47
Kontaktuppgifter

Kontakt

Lundagatan 10 C 41, 4:e vån.
06100 Borgå 

Gunilla Backman
Ordförande
ordf.borgasv(at)gmail.com
0400 497 477

 

Borgånejdens marthor rf styrelse 2022-23:

Agneta Pyhäjärvi

Benita Forsström

Carola Brygger

Satu Orrenius

Solveig Nyberg

ersättare:

Christina Lindblad

Gunvor Wahlroos

Katja Kurki

Maria Nissfolk

Mia Tallsten-Lind

sekreterare:

Kristina Lindström

webbansvarig:

Regina Westermark 

kassör:

Benita Forsström

 

Verksamhetsplan för år 2022 i pdf

Händelsekalender 2022 

December:

2.12 Jullunch för seniorer på Byagården i Kullo

4.12 kl. 15.00: Marthornas julfest på Talo i Tolkis

9.12 kl. 15-17 Dockkläderna och -tillbehör hämtas till Marthalokalen.

November:

3.11 Matlaget kl. 12.00

14.11 Stickcafè kl. 14-16

Oktober:

1.10 Borgånejdens marthor ordnar Höstmarknad på Svenskborg i Vessö

6.10 Matlaget kl. 12.00

10.10 Stickcafè kl. 14-16

26.10 Ordförande och viceordförande besöker Borgå krigsveteraners
samkväm tillsammans med Marika Danielsson från Marthaförbundet

September:         

1.9 Matlaget kl. 12.00

12.9 Stickcafè kl. 14-16

21.9 Kemikaliebanta i hushållet kl. 18 på Marthalokalen. Cecilia Nyman från Marthaförbundet berättar hur vi kan minska på kemikalierna i hemmet.  Öppet för alla, också icke-marthor. 

Augusti:

31.8 kl. 18 höstens första styrelsemöte 

Juni:

1.6 Besök till Kråkö bryggeri maj-juni

9.6 Talko på Marthalokalen, vi bakar fiskpiroger

11.6 kl. 9-14: Östersjöjippo på torget

20-23.6: Sommarläger för lågstadieelever på Marthalokalen

Maj:

5.5 kl. 18: Styrelsemöte

10.5 kl. 14-16: Stickcafè på Marthalokalen

13.5 Barnmatskurs på Marthalokalen


Kretsar under Borgånejdens Marthor r.f.

Absolut Martha Orginal

Borgå Flickismarthor

Friluftsmarthorna

Andersböle-Norrveckoski mk

Hindhår-Boe mk

Borgå stadsmarthor

Ebbo-Pirlax

Emsalö

Fagerstad-Seitlax

Kråkö

Kullo

Saxby

Söderveckoski

Tolkis

Vessö södra