Borgå Svenska Marthadistrikt

Borgå svenska Marthadistrikt är medlem i Finlands svenska Marthaförbund och har som uppgift att dela information om kampanjer, kurser och ställningstaganden som förbundet arbetat fram.

Borgådistriktet har närmare 600 medlemmar, 18 föreningar och 7 kretsar. Den mesta verksamheten försiggår i föreningarna och kretsarna, men också distriktet anordnar aktiviteter som varje martha kan delta i, till exempel höst- och vårmöten med marthaföreningar och kretsar, inspirationsdagar, kok- och matlagningskurser, välmåendedagar, matlaget. Distriktsstyrelsen håller styrelsemöten en gång i månaden. Distriktet omvandlas år 2022 till en förening. 

Om du vill bli martha, så kan du kontakta den lokala marthaföreningen. Om du vill veta mer om marthaverksamheten i Svenskfinland, hittar du också information på Finlands svenska marthaförbunds webbplats.     

Aktuellt

Distriktets höstmöte 7.11.2019

Borgå svenska marthadistrikts höstmöte torsdagen den 7 november kl. 18 på undervisningsrestaurang Iris, Armi auditoriet, Alexandersgatan 20.
20.10.2019 kl. 15:53

Välkommen med i marthorna

Borgå Svenska Marthadistrikt har tryckt upp en broschyr som hjälp för anskaffning av nya medlemmar. En ny uppdaterad version har delats ut till föreningarna.
04.04.2016 kl. 20:10
Kontaktuppgifter

Kontakt

Lundagatan 10 C 41, 4:e vån.
06100 Borgå 

Gunilla Backman
Ordförande
ordf.borgasv(at)gmail.com
0400 497 477

 

 

Verksamhetsplanen för år 2021 i pdf

Föreningar & kretsar inom distriktet

Absolut Martha Original r.f.
Friluftsmarthorna
Andersböle-Norrveckoski Mf
Borgå stads svenska Mf
Ebbo-Pirlax Mf
Emsalö Mf
Fagerstad-Seitlax Mf
Kardrag-Tirmo kretsen
Hindhår-Boe Mf
Jackarby-Renum Mf
Illby marthakrets
Kråkö Mf
Kullo Mf
Kärrby-Svartbäck Mf
Mickelsböle Mf
Pellinge Mf
Lill-Pellinge mkr
Pellinge mkr Senior Marthor
Saxby Mf
Svartså Mf
Söderveckoski Mf
Tolkis Mf
Vessö Norra Mf
Vessö Södra Mf