Borgå Svenska Marthadistrikt

Extra medlemsmöte 30.9.2021

23.09.2021 kl. 15:30
Extra medlemsmöte hålls den 30.9.2021 kl. 18.00 i Fredrikasalen på Borgå Folkakademi, Runebergsgatan 16 (inne på gården).

På mötet behandlas bokslutet för perioden 1.1-31.12.2020 samt stadgeändringen (enligt § 18 i stadgarna).

På plats ryms högst 50 personer på grund av coronarestriktionerna. OBS! Anmälan till Carola Brygger,  carola.brygger@saunalahti.fi. för ombuden (eller ersättare) senast 28.9. Också andra än ombud och ersättare kan anmäla sig, platserna fylls i anmälningsordning upp till max. 50 personer. Ingen servering.

Regina Westermark
Kontaktuppgifter

Kontakt

Lundagatan 10 C 41, 4:e vån.
06100 Borgå 

Gunilla Backman
Ordförande
ordf.borgasv(at)gmail.com
0400 497 477

 

 

Verksamhetsplanen för år 2021 i pdf

Föreningar & kretsar inom distriktet

Absolut Martha Original r.f.
Friluftsmarthorna
Andersböle-Norrveckoski Mf
Borgå stads svenska Mf
Ebbo-Pirlax Mf
Emsalö Mf
Fagerstad-Seitlax Mf
Kardrag-Tirmo kretsen
Hindhår-Boe Mf
Jackarby-Renum Mf
Illby marthakrets
Kråkö Mf
Kullo Mf
Kärrby-Svartbäck Mf
Mickelsböle Mf
Pellinge Mf
Lill-Pellinge mkr
Pellinge mkr Senior Marthor
Saxby Mf
Svartså Mf
Söderveckoski Mf
Tolkis Mf
Vessö Norra Mf
Vessö Södra Mf