Borgå Svenska Marthadistrikt

Distriktsstyrelsens möten hösten 2019

14.08.2019 kl. 07:48
OBS! 26.8 hålls styrelsemötet på Äppelbackens servicecenter, Tullportsgatan 4, mötesrum Silva

Distriktsstyrelsens möten under hösten 2019 hålls enligt följande:

  • 26.8 kl. 18
  • 30.9 kl. 18
  • 28.10 kl. 18
  • 25.11 kl. 18

Mötena hålls i Folkhälsans utrymmen på Alexandersbågen 12 B

OBS! 26.8 undantagsvis på Äppelbackens servicecenter, Tullportsgatan 4, mötesrum Silva

Regina Westermark
Kontaktuppgifter

Kontakt

Lundagatan 10 C 41, 4:e vån.
06100 Borgå 

OBS! Under hösten hålls distriktsstyrelsens möten i Folkhälsans utrymme, Alexandersbågen 12 B. 

OBS OBS!! Undantagsvis 26.8 på Äppelbackens servicecenter, Tullportsgatan 4, mötesrum Silva

Gunilla Backman
Ordförande
ordf.borgasv(at)gmail.com
0400 497 477

Föreningar & kretsar inom distriktet

Absolut Martha Original r.f.
Friluftsmarthorna
Andersböle-Norrveckoski Mf
Borgå stads svenska Mf
Ebbo-Pirlax Mf
Emsalö Mf
Fagerstad-Seitlax Mf
Kardrag-Tirmo kretsen
Hindhår-Boe Mf
Jackarby-Renum Mf
Illby marthakrets
Kråkö Mf
Kullo Mf
Kärrby-Svartbäck Mf
Mickelsböle Mf
Pellinge Mf
Lill-Pellinge mkr
Pellinge mkr Senior Marthor
Saxby Mf
Svartså Mf
Söderveckoski Mf
Tolkis Mf
Vessö Norra Mf
Vessö Södra Mf