Borgå Svenska Marthadistrikt

Medlemmarna i distriktsstyrelsen år 2019

15.01.2018 kl. 12:04
På höstmötet fastslogs styrelsemedlemmarna för år 2019-20.

Medlemsföreningarna i styrelsen år 2019:

 • Andersböle-Norrveckoski

 • Borgå stad

 • Ebbo-Pirlax

 • Emsalö

 • Jackarby-Renum

 • Kullo

 • Kärrby-Svartbäck

 • Pellinge 

 • Svartså 

 • Söderveckoski

 • Vessö södra

Gunilla Backman är ordförande i distriktsstyrelsen, Solveig Nyberg är 1:a viceordförande och Carola Brygger är 2:a viceordförande.

Regina Westermark
Kontaktuppgifter

Kontakt

Lundagatan 10 C 41, 4:e vån.
06100 Borgå 

OBS! Under hösten hålls distriktsstyrelsens möten i Folkhälsans utrymme, Alexandersbågen 12 B. 

OBS OBS!! Undantagsvis 26.8 på Äppelbackens servicecenter, Tullportsgatan 4, mötesrum Silva

Gunilla Backman
Ordförande
ordf.borgasv(at)gmail.com
0400 497 477

Föreningar & kretsar inom distriktet

Absolut Martha Original r.f.
Friluftsmarthorna
Andersböle-Norrveckoski Mf
Borgå stads svenska Mf
Ebbo-Pirlax Mf
Emsalö Mf
Fagerstad-Seitlax Mf
Kardrag-Tirmo kretsen
Hindhår-Boe Mf
Jackarby-Renum Mf
Illby marthakrets
Kråkö Mf
Kullo Mf
Kärrby-Svartbäck Mf
Mickelsböle Mf
Pellinge Mf
Lill-Pellinge mkr
Pellinge mkr Senior Marthor
Saxby Mf
Svartså Mf
Söderveckoski Mf
Tolkis Mf
Vessö Norra Mf
Vessö Södra Mf