Borgå Svenska Marthadistrikt

Borgå svenska Marthadistrikt är medlem i Finlands svenska Marthaförbund och har som uppgift att dela information om kampanjer, kurser och ställningstaganden som förbundet arbetat fram.

Borgådistriktet har drygt 600 medlemmar i 18 föreningar och 7 kretsar. Den mesta verksamheten försiggår i föreningarna och kretsarna, men också distriktet anordnar några aktiviteter som varje martha kan delta i, till exempel höst- och vårmöten med marthaföreningar och kretsar, inspirationsdagar, kok- och matlagningskurser, välmåendedagar, matlaget. Distriktsstyrelsen håller styrelsemöten en gång i månaden. Om du vill bli martha, så får du gärna kontakta den lokala marthaföreningen. 

Om du vill veta mer om marthaverksamheten i Svenskfinland, hittar du information på Finlands svenska marthaförbunds webbplats.     

Aktuellt

Konstituerande styrelsemöte 13.1.2020

År 2020 inleds med en gemensam kaffestund i den förnyade marthalokalen 13.1 kl. 18.
20.12.2019 kl. 09:51

Marthaförbundets info om organisationsutvecklingen

Marthaorganisationen ska luckras upp så att det i fortsättningen kommer att finnas bara tre nivåer istället för nuvarande fyra.
13.12.2019 kl. 13:57

Distriktets höstmöte 7.11.2019

Borgå svenska marthadistrikts höstmöte torsdagen den 7 november kl. 18 på undervisningsrestaurang Iris, Armi auditoriet, Alexandersgatan 20.
20.10.2019 kl. 15:53

Välkommen med i marthorna

Borgå Svenska Marthadistrikt har tryckt upp en broschyr som hjälp för anskaffning av nya medlemmar. En ny uppdaterad version har delats ut till föreningarna.
04.04.2016 kl. 20:10
Kontaktuppgifter

Kontakt

Lundagatan 10 C 41, 4:e vån.
06100 Borgå 

Gunilla Backman
Ordförande
ordf.borgasv(at)gmail.com
0400 497 477

 

Distriktsstyrelsens möten under våren 2020: 10.2, 2.3, 20.4 och 11.5 med start kl. 18.

Verksamhetsplanen för år 2020 (pdf) 

Föreningar & kretsar inom distriktet

Absolut Martha Original r.f.
Friluftsmarthorna
Andersböle-Norrveckoski Mf
Borgå stads svenska Mf
Ebbo-Pirlax Mf
Emsalö Mf
Fagerstad-Seitlax Mf
Kardrag-Tirmo kretsen
Hindhår-Boe Mf
Jackarby-Renum Mf
Illby marthakrets
Kråkö Mf
Kullo Mf
Kärrby-Svartbäck Mf
Mickelsböle Mf
Pellinge Mf
Lill-Pellinge mkr
Pellinge mkr Senior Marthor
Saxby Mf
Svartså Mf
Söderveckoski Mf
Tolkis Mf
Vessö Norra Mf
Vessö Södra Mf